Oberstens minder om Himmerlandsgården

 

Startside | Optegnelser om gamle dages Helberskov | Toldsteder ved Mariager fjord | Aftægtskontrakt fra Helberskov, 1892 | 40 kroner - Als Odde 1940-42 | Helberskov i 1930’erne | Spredte træk om Helbeskov 1930-60 | Hyrdedreng i Helberskov | Himmerlandskysten i tro og traa | Gammelt byfællesskab i Helberskov | Skallegravning på østkysten | Tørvehandel ved Mariager fjord | Hvorfor kaldtes denne gård for Skolegården | Aalefiskeriet i Mariagerfjord 1884 | Landsbytraditioner | En tur fra Hadsund til Alsodde i gamle dage | Hans Lybech´s erindringer | Oberstens minder om Himmerlandsgården | Storgaarden Poulsenseje | Regler og regulativer for Helberskov | Slægtsgaarde i Als sogn | Afholdssagen og Als | Byggeskik, aars og livsskikke | Ved Mariager fjord | Havnø gods historie | Da vandet stod op til byen | Motormanden | Gåtur på Lounkær | Helberskov Guide 1.udgave ca 1994 | Helberskov Guide 2. udgave ca 1995 | Helberskov Guide 3.udgave ca 1996 | Erik Markussen 90 år | Jens Erik Tillemann

 

Startside
Kontakt
Borgerforeningen
Arrangementer
Alt om Thulstedhus
Links til lokale sider
Krigen
Carl Juul
Historier
Udvandring
Ringridning i Helbeskov
Gamle billeder
Billeder arrangementer
Billeder af byen-området
Beboere i Helberskov
Avisudklip
Lystfiskeri
Opskrift Brejboller

 

 

Fra Gammel Nyt

Nr. 49 - 2010

Tekst: Jørgen Toubro, Hadsund.

 

                      Obersten døde i 1993, men to år senere, altså i 1995, udkom oberstens erindringer.

Det kan man nok undre sig over, men det skyldtes, at en søn, Per, gik ind og fik styr på alt, hvad hans far - oberst Knud Østergaard - havde nået at skrive.

Ikke mindst et par fornøjelige kapitler om Himmerlandsgården på Als Odde - måske oberstens mesterstykke nr. 1.

                      Knud Østergaard var ildsjælen i projekt Himmerlandsgården, der skabtes i 1950ferne ved en frivillig indsats, som involverede flere hundrede hjemmeværns- folk i et par år. Mindst.

Obersten var med hver weekend. Som byggeleder. Som koordinator. Som blæk­sprutte. Som stik-i-rend-dreng. Alt i en god sags tjeneste, nemlig at skabe et undervisnings- og fristed for hjemmeværnsfolk og deres familier fra hele landet.

I hans bog, som vi har tilladt at fortælle fra, beretter han også om de mere muntre, de mere snurrige, sider.

                      De bød f.eks. på varmt venskab med Irene og Knud Thygesen, rutebilejere fra Ofte lagde Thygesens hjem rum til kortspillet whist med trumf. Sædvanlig med­spiller var en anden hjemmeværnsmand, murermester/fritidsfisker Niels J. Christiansen, ligeledes Als.

Vi spillede helst kun tre, så den, der fik meldingen, altid havde den blinde og derfor ikke var afhængig af en eller anden klokker med et makker es, hedder det.

Skulle vi absolut ha' en fjerdemand med, foretrak vi sognerådsformanden Niels Bundgaard eller naboen, Lars Rand Jensen.

 

Martha og Ludvig og Grisene.

                      Da Himmerlandsgården var rejst og undervisningen og skydningerne begyndte med overnatning/forplejning m.v. dukkede en dame op, som fik ansvar for køkke­net: Martha.

                      Martha hed også Johnsen og boede i et sødt, lille bindingsværkshus i Helberskov, kun en halv snes minutter på cykel fra Himmerlandsgården.

                      Marthas Bror - Ludvig - blev også knyttet til. Han ordnede skiver og dækninger ved skydningerne, men arbejdede også i skoven, med vejene, med rundsave og kvashugger.

Ludvig tog sig også af grisene, seks styk.

                      Man havde nemlig erfaret, at der kunne blive en del madaffald. Derfor grisene. Det var de såkaldte skævtrynede smågrise, man købte. Dels var de billige, dels kunne de fa al den føde med, der sad i hjørnet af truget, fortæller obersten i sin bog.

                      Grisene blev, når vægten var tilpas, slagtet - genbrugt, om man vil.

Marthas regerede i sit køkken, og det var uden alskens moderne hjælpemidler. Martha havde sit kæmpekomfur. Der lavede hun vidunderlig mad.

                      Engang bespistes syv hundrede mand - delvis med frikadeller!

Og ingen kunne hverken se på hende eller på hendes hvide forklæde, at hun havde travlt, hedder det.

Hendes livret, som også blev andres livret, var stegt stenbiderlever, fortæller obersten.

 

Sådan begyndte det.

                      Obersten fortæller selvfølgelig også, hvordan det hele begyndte. Hvordan vær­net i Ålborg i eksisterende lokaler havde mere end trang plads.

Herefter: - Vi ønskede at råde over et terræn, hvor vi kunne gennemføre feltskydninger, afvikle konkurrencer og kurser og indkvartere og forpleje 150 mand.

Det første træk var at finde stedet, som var velegnet som skydeterræn og som sikkerhedsmæssigt kunne godkendes.

Vi endte på Als Odde.

                      Det syntes også muligt at erhverve et areal, der var strandeng med et bagland af tidligere klitter, hvor lyng, bjergfyr og birk af egen drift og ved egen, vindens og fuglenes hjælp havde holdt sit indtog.

 

                      Erhvervelsen skete i flere omgange, men det første køb var fra gården Poulsenseje i Odde og omfattede ca. 70 tdr. land til en pris på omkring 400 kr. pr. tdr. land.

Det blev stort set også prisen ved de følgende handler. I alt nåede vi et samlet areal på 140 tdr. land med i bredden 1 km. kystlinje ud til fladt vand, hvor sejlads var begrænset. Dybden af terrænet, der endte ved off. vej, var cirka 2 kilometer.

Alt i alt meget velegnet til formålet.

                      Pengene til at købe for skaffedes til veje. Det har altid været sådan i Ålborg, at fik man spændt de rigtige heste for vognen, så var der næsten ikke grænser for størrelsen af det læs, de kunne trække.

                      Den selvejende institution Himmerlandsfonden overtog alle værdier på Als Odde 15. januar 1956. I mange år med Ole Laust som formand.

 

Om Obersten.

Her til sidst - nogle ord om Obersten.

 Han var født i 1922 og døde, som sagt, i 1993. I 1952 blev han distriktsleder for Hjemmeværnet og 11 år senere oberstløjtnant.

                      Mellem 1964 og '73 var han medlem af Folketinget, valgt af de konservative, igen fra 1981 til 1990. I 1971 blev han forsvarsminister i Baunsgaards radikalt ledede regering og fra 1989 til 1990 trafikminister i Schlütters konservative rege­ring.

Østergaard var aktiv under Besættelsen.

                      Anholdtes af det tyske politi Gestapo mod krigens slutning og anbragtes i Ve­stre Fængsel i København. Han blev løsladt 5. maj 1945.

Obersten fortæller også i e-bogen, at han selv erhvervede jord på Als Odde.

                      Jorden blev siden solgt til sommerhusbebyggelse, og fortjenesten anbragt som investering i hans nordjyske gård.

                      Videre: - Salget gav mig rådighed over betydelig kapital. Derfor følte jeg, ikke mindst som aktiv politiker, det næsten som en pligt at omsætte kapitalen i produktionsapparat og arbejdspladser, hedder det i bogen.


Startside | Optegnelser om gamle dages Helberskov | Toldsteder ved Mariager fjord | Aftægtskontrakt fra Helberskov, 1892 | 40 kroner - Als Odde 1940-42 | Helberskov i 1930’erne | Spredte træk om Helbeskov 1930-60 | Hyrdedreng i Helberskov | Himmerlandskysten i tro og traa | Gammelt byfællesskab i Helberskov | Skallegravning på østkysten | Tørvehandel ved Mariager fjord | Hvorfor kaldtes denne gård for Skolegården | Aalefiskeriet i Mariagerfjord 1884 | Landsbytraditioner | En tur fra Hadsund til Alsodde i gamle dage | Hans Lybech´s erindringer | Oberstens minder om Himmerlandsgården | Storgaarden Poulsenseje | Regler og regulativer for Helberskov | Slægtsgaarde i Als sogn | Afholdssagen og Als | Byggeskik, aars og livsskikke | Ved Mariager fjord | Havnø gods historie | Da vandet stod op til byen | Motormanden | Gåtur på Lounkær | Helberskov Guide 1.udgave ca 1994 | Helberskov Guide 2. udgave ca 1995 | Helberskov Guide 3.udgave ca 1996 | Erik Markussen 90 år | Jens Erik Tillemann

Dette Websted blev sidst opdateret 14. januar 2013