Hans Lybech´s erindringer

 

Startside | Optegnelser om gamle dages Helberskov | Toldsteder ved Mariager fjord | Aftægtskontrakt fra Helberskov, 1892 | 40 kroner - Als Odde 1940-42 | Helberskov i 1930’erne | Spredte træk om Helbeskov 1930-60 | Hyrdedreng i Helberskov | Himmerlandskysten i tro og traa | Gammelt byfællesskab i Helberskov | Skallegravning på østkysten | Tørvehandel ved Mariager fjord | Hvorfor kaldtes denne gård for Skolegården | Aalefiskeriet i Mariagerfjord 1884 | Landsbytraditioner | En tur fra Hadsund til Alsodde i gamle dage | Hans Lybech´s erindringer | Oberstens minder om Himmerlandsgården | Storgaarden Poulsenseje | Regler og regulativer for Helberskov | Slægtsgaarde i Als sogn | Afholdssagen og Als | Byggeskik, aars og livsskikke | Ved Mariager fjord | Havnø gods historie | Da vandet stod op til byen | Motormanden | Gåtur på Lounkær | Helberskov Guide 1.udgave ca 1994 | Helberskov Guide 2. udgave ca 1995 | Helberskov Guide 3.udgave ca 1996 | Erik Markussen 90 år | Jens Erik Tillemann

 

Startside
Kontakt
Borgerforeningen
Arrangementer
Alt om Thulstedhus
Links til lokale sider
Krigen
Carl Juul
Historier
Udvandring
Ringridning i Helbeskov
Gamle billeder
Billeder arrangementer
Billeder af byen-området
Beboere i Helberskov
Avisudklip
Lystfiskeri
Opskrift Brejboller

 

 

Afskrift af HANS LYBECHs erindringer Lånt af Niels Lybech, Helberskov

Den 25 maj 1949:

Det første jeg husker var mit hjem, det som Ingeman Laursen med sin moder nu beboer paa Als mark. Min fader og moder og Niels min 3 år ældre broder og jeg selv.

Vi kørte med stude og vort daglejer var Peder Christensen, Kaldet Peis Peter, han boede hvor nu Henry Møller boer, og så Niels Chr Skøtt der boede hvor nu Peter Laursen, Vibæk bor. Niels Chr Skøtt senere gårdmand i Als. Disse mænd fik en dagleje fra 75 øre til 1 kr. Min fader havde 3 brødre. Den ene Jens Lybech boede dengang, hvor Edvard Nielsen, Mecklenborggaard bor. Der var 2 børn Carl og Stine som begge er døde. Den anden Christian Lybech boede hvor nu min søn Niels bor. Min bedstefader var hos ham og flyttede med fra Als ned til, hvor nu gården ligger. Før den blev flyttet ud laa den ved lan­devejen midt for kolonihaverne. Den blev flyttet 1895 og 96, og sam­tidig købt fra fæstegård under Visborggård. købesum l8.ooo kr. Min farbroder Christian havde 2 børn Stine og Peter« Stine døde af tuberkulose 2o år gammel og Peter bor nu på Corsika, han er gift anden gang med en tysk dame, som jeg aldrig har set. Min bedstemoder, gamle Peter Lybechs kone døde den gang jeg var 5-6 år gammel.

Familienavnet Lybech er egentlig et navn, der er fulgt med fra hjem­stedet, hvor de første af familien er udvandret fra (så vidt jeg ved) ellers fulgte efternavnet af fornavnet således: Min fader hed Chresten Niels Petersen ( Lybech ) og hans fader igen Niels Peter Christensen ( Lybech ) indtil det blev lavet om således at efternavnet blev det samme fra fader til søn. Alle vi børn af min generation blev derimod døbt med tillægsnavnet Lybech. Hvorfor efternavnet Petersen faldt væk. Derimod har navnene Niels, Peter, Jens, Christian og Hans holdt sig, men dette forandrer sig også med tiden. Min moders familie stammer fra Peter Skram mente hun. Jeg kan ikke huske min bedstefader Hans Hansen Skram, hvorimod min bedstemoder Ane husker jeg som en gammel kone, der ikke flyttede sig ret meget. Hun havde ophold hos min morbroder Jens Hansen Skram, der boede på en mindre ejendom i Fruerlund, senere flyttede han til Skjellet ved Mou, hvor han boede hos sin datter og svigersøn Julius Jørgensen. Han var gift og konen hed Else og var kogekone d.v.s til bryllup og begravelser. De havde kun 1 datter Trine. Julius og Trine havde 2 børn: Jørgen Skram arki­tekt og Elna gift med Vigel Mansen fiskeaktionsleder i Korsør.

Efter ophold til den 3 november 1949 begynder jeg igen at huske mig om og føre optegnelser tilbage til fortiden og jeg håber at i mine børn og efterkommere kan have om ikke andet så fornøjelse af disse optegnelser. Tiden nu kan i selv studere, men tiden omkring 1870 - 80 kender jeg ikke ved selvsyn, men igennem meddelelser kan jeg huske en del.

Min bedstefader Peter Lybech var fæster under Visborggård, hvor han som ung mand gjorde hovarbejde d.v.s blev ordret til at arbejde på Visborggård uden vederlag 1- 2 dage om ugen. Disse forhold var gæl­dende omkring 1830. Det var først 1894 han købte gården og derpå begyndte at opbygge og flytte den ud paa den vestlige ende af marken. Derved kom den til at ligge nærmere ved engen. Ingen tænkte på at de flyttede fra alle andre fordele ved at bo i udkanten af en by. Mejeri og skole og andre fællesforetagender skulle dengang rykkes ud, hvad senere er blevet beklaget.

 

 Nu har vi nået 1 januar 1954 - Desværre er der ikke mere


Startside | Optegnelser om gamle dages Helberskov | Toldsteder ved Mariager fjord | Aftægtskontrakt fra Helberskov, 1892 | 40 kroner - Als Odde 1940-42 | Helberskov i 1930’erne | Spredte træk om Helbeskov 1930-60 | Hyrdedreng i Helberskov | Himmerlandskysten i tro og traa | Gammelt byfællesskab i Helberskov | Skallegravning på østkysten | Tørvehandel ved Mariager fjord | Hvorfor kaldtes denne gård for Skolegården | Aalefiskeriet i Mariagerfjord 1884 | Landsbytraditioner | En tur fra Hadsund til Alsodde i gamle dage | Hans Lybech´s erindringer | Oberstens minder om Himmerlandsgården | Storgaarden Poulsenseje | Regler og regulativer for Helberskov | Slægtsgaarde i Als sogn | Afholdssagen og Als | Byggeskik, aars og livsskikke | Ved Mariager fjord | Havnø gods historie | Da vandet stod op til byen | Motormanden | Gåtur på Lounkær | Helberskov Guide 1.udgave ca 1994 | Helberskov Guide 2. udgave ca 1995 | Helberskov Guide 3.udgave ca 1996 | Erik Markussen 90 år | Jens Erik Tillemann

Dette Websted blev sidst opdateret 14. januar 2013