40 kroner - Als Odde 1940-42

Startside | Optegnelser om gamle dages Helberskov | Toldsteder ved Mariager fjord | Aftægtskontrakt fra Helberskov, 1892 | 40 kroner - Als Odde 1940-42 | Helberskov i 1930’erne | Spredte træk om Helbeskov 1930-60 | Hyrdedreng i Helberskov | Himmerlandskysten i tro og traa | Gammelt byfællesskab i Helberskov | Skallegravning på østkysten | Tørvehandel ved Mariager fjord | Hvorfor kaldtes denne gård for Skolegården | Aalefiskeriet i Mariagerfjord 1884 | Landsbytraditioner | En tur fra Hadsund til Alsodde i gamle dage | Hans Lybech´s erindringer | Oberstens minder om Himmerlandsgården | Storgaarden Poulsenseje | Regler og regulativer for Helberskov | Slægtsgaarde i Als sogn | Afholdssagen og Als | Byggeskik, aars og livsskikke | Ved Mariager fjord | Havnø gods historie | Da vandet stod op til byen | Motormanden | Gåtur på Lounkær | Helberskov Guide 1.udgave ca 1994 | Helberskov Guide 2. udgave ca 1995 | Helberskov Guide 3.udgave ca 1996 | Erik Markussen 90 år | Jens Erik Tillemann

 

Startside
Kontakt
Borgerforeningen
Arrangementer
Alt om Thulstedhus
Links til lokale sider
Krigen
Carl Juul
Historier
Udvandring
Ringridning i Helbeskov
Gamle billeder
Billeder arrangementer
Billeder af byen-området
Beboere i Helberskov
Avisudklip
Lystfiskeri
Opskrift Brejboller

 

 

40 KRONER - ALS ODDE 1940 - 42

af H H Menne Nielsen

Pelsdyravlen kom til Danmark i trediverne fra Norge og Sverige. Først sølvræve, senere blåræve og mink. Jeg hørte første gang om mink i 39, og fik voldsom interesse for den slags opdræt

Efter et længere sygehusophold i 1939, købte jeg et hus på Als Odde - samme sted, som jeg blev født Jeg startede med nogle få dyr, og ville så arbejde en bestand op, og begyndte at bygge bure.

Det skulle vise sig at være en umulig opgave. Trods de mange fiskerbåde, der sejlede forbi dagligt, var der perioder, hvor det var umuligt at skaffe fisk. Der var 4 td. land til huset, og jeg havde efterhånden et par hundrede kaniner. Det skete, at vi delte en kanin med minkene. Det kunne jo ikke blive ved at gå. Der var jo krig, og kaninkød steg og steg. Så kom der ganske vist maksimalpriser, men det var alligevel alt for dyrt som foder. Der var kommet en ny mand ude i Måen i Sands ejendom - Sigurd Haals fra Ø. Hurup. Han fortalte om store mængder gammelt fiskegrej, der var hjemme i fiskerhuset hos hans far. Mest torskeruser. Det var fra den gang, der var græs i havet Sigurds far var gammel, og de kunne købes billigt. Jeg så for mig, at hvis de bare kunne holde en kort tid, og jeg var heldig, så kunne jeg have minkfoder i hyttefad i lang tid, og evt. sælge skrubber o.s.v. til indkøbet

Jeg fulgte med Sigurd hen og så på sagerne. Det var noget gammelt tjæret grej, der så ud til at være fra den første verdenskrig. Der var torskeruser så store, at der kunne gå en voksen mand gennem den første bøjle.

Vi blev enige om en pris på 40 kroner for 2 torskerusestader. Jeg lånte heste­køretøj i Odde og fik dem hentet Der var et helt stort læs. Jeg lånte rusepæle af min nabo og svoger Adolf Jensen, og begyndte at gøre klar. Jeg havde en lille Isefjordsjolle med ny energimotor, og var meget optimistisk. En anden af mine naboer var ålefisker, Thorvald Nielsen. Han var søn af forh. lodsformand Søren Nielsen, og ved at være gammel. Det var den elendigste fisker på Mariager Fjord.

Han var kendt af alle, der færdedes på fjorden og langt op i landet i første halvdel af nittenhundredetallet Han var et herligt menneske. Han var filosofisk anlagt, og meget talende. En slags gemytlig pessimist hans daglige omkvæd var "Vi hutler os gennem livet, Hans". Han var gift med et rivejern, der hed Stine. Hun var gårdmandsdatter fra Skelund-Veddum, og hun var meget økonomisk.

Med ham diskuterede jeg dagligt slagets gang. Og det lød gern: "Det går aldrig godt, Hans, du risikerer at sætte pengene til. Der er jo ingen græs i havet mere, det er ikke Vorherres mening, at der skal fiskes med ruser der. Ruserne skulle stå i Kaverenden, og de kom ud. Kaverenden er et lille sideløb til fjorden, der begynder ved sømærket en kurs øst for Als Odde, hvor jeg vidste, der kunne være mange skrubber og en del ulke.

Og allerede første gang jeg røgtede, var der så mange skrubber, at jeg havde dammen fuld og et ekstra net. Jeg lånte et stort hyttefad, og fik det lagt ud i strømmen, så skulle Jens Møllers sønner have dem med til fiskehandleren i Hadsund. Men så gik det galt! Om natten blæste det op fra sydøst, og i to døgn stod søen ret på, og det var umuligt at komme derud, og alle fiskene var Men mine trængsler var ikke forbi. Jeg fik fåresyge, og da jeg en uge kom ud i havet til ruserne, var der kun bøjlerne tilbage. Det gamle tjærede net var simpelthen knækket over i stormen.

Jeg samlede bøjlerne hjem. Jeg var en slagen mand, og Thorvald, den elendigste fisker på fjorden, syntes nu tiden var inde til at komme med et forslag. Nu må du hellere gå i kompagni med mig, Hans, så får du ulker og haaser til minkene og skrubber til dig selv, og jeg får ålene." Det gjorde jeg så, og resultatet blev også elendigt. For mit vedkommende var det udmærket. Jeg havde det fineste minkfoder på lager i et hyttefad hele ålesæsonen, men ålemæssigt var det sløjt. Der var 360 pund almindelige ål, de store var afsats og jeg måtte dagligt hans beklagelser over, at der var for få ål til at ålekvasen ville hente dem.

Når man er 20 år kommer modet hurtigt igen, og en dag røg det ud af munden på mig: ”Der er ikke flere ål end jeg kan sælge dem på landet. Jeg kender en masse mennesker, de skal have en ret ål.”

Jeg diskuterede sagen med fisker Niels Kjær, der var vant til at sælge fisk i de hårde isvintre. Det var mest sild, han fik sendt til Skelund Station. Det er ikke så nemt mente han. Ål er en luksus spise, eller også fanger man dem selv med glib.

Men for ikke at tabe ansigt måtte jeg jo i gang med det.

Jeg tog ud til men søster Helene, der var gårdmandskone i Udflytterne, og klagede min nød. ” Jeg ringer til dem, jeg kender, som jeg ved, vil købe en ret ål”, og det gav et godt ryk i ålene, men der var bunker tilbage, så jeg måtte i gang med sagen. Jeg lånte et hestekøretøj i Odde – en skikkelig hest på Poulsenseje, og en fjedervogn af Lollænder Peter og så af sted med et par kasser ål.

Det var ikke så nemt. Det tog nogle dage, og jeg kom efterhånden langt omkring: Helberskov – Als – Skelund og helt til Veddum, men så kom jeg til Hurup, så var resten hurtigt solgt. De var vant til ål fra dengang der var åleruser i havet. Jeg kom ind til Øster Andreas i Fruerlund (Andreas Jørgensen), Jow Jow, vi skal have et lispund at salte, sagde han og jeg anede ikke hvad et lispund var. Jeg var blevet en historisk person.

Når vi siden talte om de første krigsår, sagde Thorvald: "Det var det år, du solgte mine ål".

 


 

Men beretningen er ikke forbi endnu. Da jeg stod med de bare spanskrørsbøjler, fik jeg den idé at lave kaninbure af dem, som vist på tegningen - beklædt med stormasket tråd. Jeg så for mig, hvordan de kunne flytte sig selv, og komme rullende ned over marken. Men det duede desværre ikke. Det kunne kaninerne ikke finde ud af, så jeg måtte selv trille dem ligesom de skulle dækkes til for sol og regn. Men så en dag kom der en mand rejsende helt fra Aalborg til Als Odde. Han var korkprop fabrikant. På grund af krigen var materialerne sluppet op, og nu var han ude at lede efter kork ved fiskerne. Det var også galt med fejekostene. Der var ikke mere pisava i landet, så han havde lavet en biproduktion, ved det, at han købte gamle torskerusebøjler op (spanskrør) sammen med korket, og snit­tede dem op i fine fibre og brugte dem som børster.

Efter nogen parlamenteren opnåede jeg at få 40 kroner for de bare bøjler. Thorvald sagde: "Der var du heldig, Hans. Du fik dine 40 kroner igen".

 


Startside | Optegnelser om gamle dages Helberskov | Toldsteder ved Mariager fjord | Aftægtskontrakt fra Helberskov, 1892 | 40 kroner - Als Odde 1940-42 | Helberskov i 1930’erne | Spredte træk om Helbeskov 1930-60 | Hyrdedreng i Helberskov | Himmerlandskysten i tro og traa | Gammelt byfællesskab i Helberskov | Skallegravning på østkysten | Tørvehandel ved Mariager fjord | Hvorfor kaldtes denne gård for Skolegården | Aalefiskeriet i Mariagerfjord 1884 | Landsbytraditioner | En tur fra Hadsund til Alsodde i gamle dage | Hans Lybech´s erindringer | Oberstens minder om Himmerlandsgården | Storgaarden Poulsenseje | Regler og regulativer for Helberskov | Slægtsgaarde i Als sogn | Afholdssagen og Als | Byggeskik, aars og livsskikke | Ved Mariager fjord | Havnø gods historie | Da vandet stod op til byen | Motormanden | Gåtur på Lounkær | Helberskov Guide 1.udgave ca 1994 | Helberskov Guide 2. udgave ca 1995 | Helberskov Guide 3.udgave ca 1996 | Erik Markussen 90 år | Jens Erik Tillemann

Dette Websted blev sidst opdateret 14. januar 2013