Gode steder i Randers fjord

Startside | Op

16. november 2015

Startside
Kontakt
Borgerforeningen
Arrangementer
Alt om Thulstedhus
Links til lokale sider
Krigen
Carl Juul
Historier
Udvandring
Ringridning i Helbeskov
Gamle billeder
Billeder arrangementer
Billeder af byen-området
Beboere i Helberskov
Avisudklip
Lystfiskeri
Opskrift Brejboller

 

Fiskepladser Randers fjord

1. Randers Havn
Der er gode fiskemuligheder i hele havneområdet. I Sydhavnen er der mulighed for fangst af aborrer. I Nordhavnen fanges der i perioder godt med sandart, som imidlertid kan være svære at lokke.

2. Dronningborg Bredning
Et stort og meget lavvandet område, der huser mange fisk, men som er vanskeligt at befiske på grund af tæt bevoksning. Bredningen kræver en båd, som ikke stikker for dybt. Aborrefiskeri på åbne pletter samt mulighed for gedder nær sivene.

3. Støvring Dæmningen
Dæmningen ved godset Støvringgård tiltrækker mange fiskere i forårsmånederne. Fiskeriet foregår mest med orm og bundsnøre, og fangsten består fortrinsvis af havørreder og helt.

4. Uggelhuse
Ud for Uggelhuse mødes Randers Fjord med Grund Fjord. Her ligger et par småøer, som med stejle skrænter og kuperet bund kaster mange havørreder af sig både forår og efterår.

5. Grund Fjord
En grund fjord, som med kun meterdybt vand virkelig lever op til sit navn! Fjorden huser en god bestand af aborrer, som stammer fra Alling Å længst inde. Herfra kommer også en hel del havørreder, som kan fanges på træk ind og ud af fjorden.

Bemærk det 1 km store fredningsbælte ved åens udløb - dobbelt så stort som det gængse.

6. Mellerup
Ved det lille færgeleje Mellerup kan man krydse Randers Fjord. Man kan også søsætte sin medbragte båd og herfra befiske en god del af fjordens bedste pladser.

7. Kanaløen
Umiddelbart nord for Mellerup - men på fjordens østside - ligger Kanaløen. Bag Kanaløen ligger den udgravede sejlrende for fjordens tunge skibstrafik. Foran ligger et stor og kuperet område, hvor vekslende muslingebanker tiltrækker mange fisk - skrubber såvel som aborrer og havørreder. Ikke mindst i strømlæene nord og syd for den lange og smalle ø træffer man ofte på fisk.

Det er forbudt at gå i land på kanaløen.

8. Skalmstrup Vig
I Skalmstrup Vig udmunder den lille Tvede Å, hvis næringsrige vand tiltrækker mange fisk. Stedet kan befiskes fra båd i selve vigen eller fra land ved pumpestationen. Mulighed for fangst af havørred og aborre.

9. Stenrevet
En klassisk kystplads i fjorden, der ellers bedst befiskes fra båd. Man kan fra fjordens sydside vade nogle hundrede meter ud til øen, der tiltrækker såvel havørreder som - i sommermånederne - aborrer. Meget populær plads, der i perioder lokker rigtig mange fiskere.

10. Udbyhøj nord og syd
Ved sin udmunding i Kattegat er fjorden kun få hundrede meter bred. Her findes derfor en fast færgefart. Til gengæld er strømmen så meget stærkere og vandet tilsvarende dybere.

Der fiskes primært fra båd på kanten af sejlrenden - fra Udbyhøj og udefter mod åbent hav. Er man ikke bange for kilometerlange vandreture i vadebukser, kan begge sider af fjorden - med få undtagelser - affiskes fra land. Pas dog på områder med blød bund.

11. Sælhundepollerne
Længst ude, hvor det ferske vand fra Randers Fjord møder det salte vand i Kattegat, ligger Sælhundepollerne.

En række småøer langs sejlrenden på fjordens nordside udgør herude den eneste smule tørt land for trætte havørredfiskere. Ørrederne trækker forbi tæt under land, hvor de fint kan nås med et kort fluekast. På fjordens sydside er der ingen tilsvarende småøer, hvor man kan hvile sig.

Pas på den tidvis meget stærke strøm, som løber tæt under land herude. Bunden falder brat og kan skride væk under én.

 

 

 

 

 

Startside | Kontakt | Borgerforeningen | Arrangementer | Alt om Thulstedhus | Links til lokale sider | Krigen | Carl Juul | Historier | Udvandring | Ringridning i Helbeskov | Gamle billeder | Billeder arrangementer | Billeder af byen-området | Beboere i Helberskov | Avisudklip | Lystfiskeri | Opskrift Brejboller

sidst opdateret 14. januar 2013