Lystfiskeri - fiskepladser

Startside | Randers fjord

16. november 2015

Startside
Kontakt
Borgerforeningen
Arrangementer
Alt om Thulstedhus
Links til lokale sider
Krigen
Carl Juul
Historier
Udvandring
Ringridning i Helbeskov
Gamle billeder
Billeder arrangementer
Billeder af byen-området
Beboere i Helberskov
Avisudklip
Lystfiskeri
Opskrift Brejboller

 

Hermed nogle tips til gode fiskepladser ved Mariager fjord og Randers fjord

Mariager fjord:

Fiskepladser Mariager fjord

Inderfjorden

Nordsiden:

1. Sandskredet
Ved de stejle skrænter på inderfjordens nordside ligger Sandskredet - et meget beskrivende navn på denne lokalitet. Herinde kan der i vintermånederne fanges overvintrende havørreder samt - i sommermånederne - fuldfede steelheads.


2. Bramslev Bakker
Et naturskønt og fredet område, hvor en af fjordens vigtigste gydebække for havørreder løber ud. Der kan fiskes på begge sider af udløbet, når blot man respekterer fredningsbæltet.


3. Krogen
Langs lokaliteten med det besnærende navn Krogen er bundforholdene meget varierende. En god fiskeplads, som strækker sig langt vestpå under de skovdækkede skrænter.


4. Kielstrup Odde
En meget naturskøn lokalitet, hvor man med fordel kan fiske på begge sider af Langsodde - indefter mod Kielstrup Sø eller udefter i selve fjorden. Blød bund vanskeliggør vadning flere steder, så forsigtighed bør udvises.


5. Stinesminde
Under de stejle og skovklædte bakker ved Stinesminde kan man opleve fint fiskeri efter havørred og steelheads. Det gode fiskeri fortsætter sydover til Løvdal, hvor vandet bliver markant dybere.
 

6. Ovebro Hage
Få hundrede meter øst for Ovebro Hage udmunder Villestrup Å - fjordens nok mest produktive tilløb. Det gør i sig selv pladsen attraktiv, men også kompliceret. Således starter fredningsbæltet midt på selve hagen - midt på den gode fiskeplads - og fortsætter indefter i fjorden. Lavt vand med kuperet bund. God plads til steelheads.
 

7. Bilfragmenteringen
En plads, der byder på det hele: Går man mod øst - til højre - møder man lavt vand og smuk natur. Går man mod vest - til venstre - støder man på dybt vand, en udskibningshavn samt en støjende bilfragmentering. Men overalt er der fisk at fange - med udsigt til saltfabrikken Dania på den modsatte side af fjorden.
 

Sydsiden:

8. Ørndalsbugten
En utroligt smuk lokalitet, som tiltrækker mange såvel fisk som fiskere i vinterhalvåret. Herinde kan man fange såvel overvintrende blankfisk som farvede havørreder på gydevandring. Det meget ferske vand tillader fiskeri, så længe isen ikke har lagt sig. Her såvel som i den øvrige del af inderfjorden er der gode muligheder for kontakt med både havørreder og steelheads.
 

9. Strandholt
Pynten ved Strandholt er endnu en af Mariager Fjords klassikere. Her går store elledninger tværs over fjorden, og her fanges der traditionelt mange havørreder efterår, vinter og forår - fra land såvel som fra båd.
 

10. Katbjerg Odde
Katbjerg Odde stikker næsen ud i den smalle fjord og indfanger mange af de trækkende fisk, som tager sig en pause her. Blød bund kan vanskeliggøre vadning, så forsigtighed tilrådes.
 

11. Silleborg Hage
Dårlige adgangsforhold begrænser antallet af fiskere ved denne fine fiskeplads. Bemærk, at der ikke kun er fisk på selve hagen, men langs hele kysten, hvor muslingebankerne i hvert fald tidligere florerede.

Umiddelbart vest for den nye lystbådehavn findes en spændende kyst, der strækker sig godt et par kilometer hen mod udmundingen af Kastbjerg Å. Der kan med fordel fiskes helt fra havnen og ud til fredningsbæltet ved åen - med fine muligheder for både havørred og steelhead. Godt fluevand med meget afvekslende bundforhold.
 

13. Flintegrunden
Mariager Fjord er ikke kendt for fangst af store havørreder fra land. Er man på jagt efter en rigtig stor havørred i Mariager Fjord, har man de bedste chancer fra båd over Flintegrunden et stykke ude i fjorden. Her er der gennem årene landet et pænt antal havørreder over 5 kg.
 

14. Dania
Ved saltfabrikken Dania vil man i vintermånederne se et hav af fugle. De er lokket til af det varme vand fra fabrikken, som holder området isfrit i selv den strengeste vinter. Det varme vand lokker også overvintrende havørreder til - samt vinterklædte lystfiskere!

Yderfjorden

Nordsiden:

15. Lovnkærgård
Ved Lovnkærgård på fjordens nordside skærer sejlrenden sig helt ind under land nær digerne. Her kan man derfor forholdsvis let komme på skudhold af de trækkende havørreder, som findes her.
 

16. Pletten
Har man adgang til båd, bør man prøve fiskeriet omkring den lille ø Pletten. Her findes et lille sejlløb, som ofte holder fisk. Men det gælder om at holde et konstant øje på vandstanden, hvis man ikke vil sidde fast med sin båd!
 

17. Als Odde
Ved Als Odde møder Mariager Fjord Kattegat. Sejlløbet er smalt og strømmen derfor stærk. Der kan fanges fisk overalt langs sejlrenden - det være sig havørreder eller de skrubber, som fjorden i hvert fald tidligere var så rig på. Lettest er det at fiske fra båd, men ildsjæle kan vade flere kilometer mod øst og nord, mens de affisker kanten af sejlrenden. Længst ude mod åbent hav ligger et lille stenrev, som ofte holder fisk.
Sydsiden:

18. Ajstrup Bugt
I den fredede Ajstrup Bugt når sejlrenden helt ind under land. Her kan man derfor nå fiskene selv med et kort fluekast. Drivende grøde kan dog besværliggøre fiskeriet, som primært drejer sig om trækkende havørreder i vandvendingerne. Vær opmærksom på fredningsbestemmelserne, når der fiskes her. Og vær klar over, at en firehjulstrækker ikke er nogen luksus på de stejle hulveje ned til bugten!
 

19. Overgård
Ude langs digerne ved godset Overgaard kan man ligeledes opleve fint fiskeri efter trækkende havørreder. Det er et fiskeri, som topper i maj-juni og september-oktober. Adgangsforholdene ved godset begrænser dog mulighederne for tilrejsende fiskere.
 


Startside | Randers fjord

sidst opdateret 14. januar 2013