Artikler 2005

Startside | Op | Artikler 2001 | Artikler 2003 | Artikler 2005 | Artikler 2006 | Artikler 2007 | Artikler 2008 | Artikler 2009 | Artikler 2010 | Artikler 2011 | Artikler 2012 | Artikler 2013 | Artikler 2014 | Artikler 2015 | Udklip fra 2016 | Udklip fra scrapbøger

16. november 2015

Startside
Kontakt
Borgerforeningen
Arrangementer
Alt om Thulstedhus
Links til lokale sider
Krigen
Carl Juul
Historier
Udvandring
Ringridning i Helbeskov
Gamle billeder
Billeder arrangementer
Billeder af byen-området
Beboere i Helberskov
Avisudklip
Lystfiskeri
Opskrift Brejboller

 

Befrielsesfesten flyttes i respekt for faldne

Nordjyske 05-05-2005

 HADSUND/HELBERSKOV: Mens resten af Danmark i dag fejrer 60 årsdagen for Danmarks befrielse, så tøver Hadsund Egns Museum en kende.
Det gør man, siger museumsinspektør Lise Andersen, i respekt for de mennesker i Helberskov-området for hvem 4. - 5. maj 1945 ikke blev spor festlige.
- Den 5. maj fandt man lodsen Ib Welling dræbt af tyskerne, og hurtigt stod det klart, at den tyske kommandant på "Bjerget" ikke agtede at overgive sig til folk i civil (modstandsbevægelsen), forklarer hun.
Til gengæld sker det så med pomp og pragt, når der festes lørdag. Området får nemlig besøg af Dansk Militærhistorisk Køretøjsforening, der blev stiftet i 1995 ? året efter den store markering af 50-året for invasionen i Normandiet, hvor et meget stort antal historiske køretøjer fra hele verden var med til at skabe den rette stemning og kulisse. Foreningens i alt ca. 200 medlemmer er fordelt over hele landet, og har en fælles interesse i at bevare og udbrede interessen for historiske militærkøretøjer.
Deres medbragte køretøjer køres i kolonne fra Hadsund til Helberskov, hvor man markerer, at Helberskov blev befriet, "da britiske styrker under den unge løjnant Phipps' ledelse blev kørt i stilling neden for Bjerget med fem opklaringskøretøjer fra The Royale Dragoon".Garnisionsmuseet er også involveret i arrangementer, og medbringer uniformer til Helberskov, hvor Hadsund Egns Museum bidrager med plancher med billeder fra befrielsen, der i Helrberskov fandt sted 10. maj. Dén aften fortælller museumsinspektør Henrik Gjøde Nielsen på Hadsund Bibliotek om befrielsen af Aalborg, Hals samt Hadsund/Helberskov.
Foredraget er arrangeret af Hadsund Egns Museum i samarbejde med Folkeuniversitetet og lægger op til en udstilling, som vises på Hals Museum her i foråret, senere på Aalborg Historiske Museum og i oktober-november på Hadsund Egns Museum.
n


Befrielsen markeret i Hadsund og Helberskov

Nordjyske 08-05-2005

HADSUND: En præcis rekonstruktion var det ikke, men med bistand af Dansk Militærkøretøjs Forening fik gårsdagens mindearrangement for befrielsen i Helberskov alligevel et særligt præg. Først fik publikum lov til at se og røre de historiske køretøjer, og der var køreture til børn og barnlige sjæle.
Siden kørte bilerne i kolonne til Helberskov ad nøjagtig samme rute, englænderne fulgte for 60 år siden, da de befriede en af de sidste tyske besættelser.


Grisefest i Helberskov

Nordjyske 08-07-2005

 GRISERI: I dag er det atter blevet tid til den traditionelle grisefest i Sandgraven i Helberskov.

Opskriften er helt, som traditionen byder. Optakten udgøres som sædvanligt af et kræmmermarked, og festens højdepunkt er serveringen af den grillede flæskesteg.


Tid til sild, kræmmere og gris

Nordjyske 27-07-2005 - Arkivfoto Per Kolind

 GRISEFEST: Vejret kan man som bekendt ikke regne med, når det er sommer i Danmark, derimod kan man stole på at borgerforeningen i Helberskov arrangerer grisefest og kræmmermarked.

I år sker det på fredag, og planen er som den plejer at være: Klokken 10 lægges grisen på grillen og kræmmermarkedet åbner, to timer senere dækkes der op til siledebord, hvor man traditionen tro spiser gratis.

Det gør man kun næsten, når der klokken er aftensmad og grisen skal fortæres.


30 år på vandski ved Als Odde

Nordjyske 25-08-2005

 VANDFØDSELSDAG: Als Odde Vandskiklub har eksisteret i 30 år, og det markeres med et fødselsdagsarrangement på søndag.
Hvor meget eller hvor lidt der gøres ud af arrangementet på fjorden, kommer til at afhænge af vejret, men der satses på, at der bliver opvisning med vandskiløbere efter flere speedbåde, fortæller Helene Busk, som håber, at der bliver en del at se på for publikum.
Vandskiklubben har sin egen kraftige motorbåd til at trække løberne til såvel slalom som hop. Slalombanen er etableret nogle hundrede meter mod vest, for at man ikke bliver generet eller selv generer den øvrige sejlads på fjorden.
Klubben håber også, at arrangementet kan være med til at gøre flere interesseret i at stå på vandski.


Frygt for at døde måger er forgiftet

Nordjyske 07-09-2005

 MILJØ: Helberskov-landmand fandt en stor mængde døde måger på mark

HELBERSKOV: "Døde måger", står der på forsiden af en sagsmappe på den kommunale miljømedarbejder Poul Møllers skrivebord.
Sagen er nemlig fortsat uopklaret - men efterforskes stadig.
Anledningen til sagen var, at en landmand i Helberskov i slutningen af juli fandt 25-30 døde måger på sin mark, som han var undervejs med at grønthøste.
Han forestillede sig, at der måske lå endnu flere døde fugle på nabomarken, hvor der groede korn, og han henvendte sig til kommunen.
Kommunen fandt antallet af døde måger så unaturligt stort, at man henvendte sig til Dansk Fødevareforskning i Århus, som bad om at få nogle måger til undersøgelse - helst personligt overbragt.
Poul Møller havde forståelse for, at mågerne, der ifølge aftale var frosset ned, ikke var egnede til at blive sendt med P&T.
Han påtog sig opgaven at aflevere tre frosne fugle hos Dansk Fødevareforskning, hvor han uden for bygningen blev modtaget af to kittelklædte medarbejdere, der dérfra overtog mågerne.
Kommunen har endnu ikke modtaget nogen besked om dødsårsagen, men har fået besked om, at Dansk Fødevareforskning har sendt dem videre til laboratorie-undersøgelse, efter at man selv havde konstateret, at de ikke havde lidt synlige skader - og heller ikke fundet bakterier, der kunne forklare dødsfaldene.
Undersøgelserne skal afklare, om mågerne er blevet forgiftet. Er de det, kan det blive en sag for politiet at efterforske, hvordan det er sket.
- Der er dog ikke umiddelbart noget, der tyder på det heller, siger dyrlæge Marlene Michel, Dansk Fødevareforskning.
Er fuglene heller ikke forgiftet, kan deres død, siger Marlene Michel, skyldes en virus, som man ikke umiddelbart kender.
På et spørgsmål om, hvorvidt det er et usædvanligt tilfælde, siger Marlene Michel, at DFF indimellem får tilsendt døde dyr af forskellig art.
- Og det er godt, at man sender dem ind til os.
- Hvorfor?

- Fordi vi så kan overvåge, hvad der sker ude i vores natur ... i den vilde fauna, siger Marlene Michel.


Ingen alarm over døde måger

Nordjyske 17. september 2005

MYSTIK: Men heller ingen forklaring på massedødelighed blandt måger

HADSUND: Der var ikke noget alarmerende i, at en landmand i Helberskov i slutningen af juli fandt 25-30 døde måger på sin mark. Sådan konkluderer i hvert fald Danmarks Fødevareforskning, som har haft tre af mågerne igennem en nærmere kontrol.
Landmanden fandt mågerne på en mark, han var undervejs med at grønthøste, og han forestillede sig, at der kunne være mange flere døde måger på de tilstødende kornmarker. Han henvendte sig til kommunen, som fandt antallet af døde måger så unaturligt stort, at man henvendte sig hos Danmarks Fødevareforskning i Århus.
Dér undersøgte man mågerne for synlige skader og bakterier, der kunne forklare dødsårsagen, men uden at finde noget. Mågerne blev sendt videre til laboratorie-undersøgelse, og man fandt rottegift i den ene af mågerne "i en koncentration som kunne have helbredsmæssig betydning".
Sådan hedder det i konklusionen, hvor man mener, at det kan skyldes, at den pågældende måge har "indtaget forgiftede rotter eller mus".
Man forklarer videre, at øget dødelighed blandt måger af årsager, man ikke kender, i de seneste år har været et velkendt fænomen i Sverige.
- Og det kan ikke udelukkes, at det er noget lignende I har observeret, hedder det i svaret til kommunen, som i øvrigt har fået at vide, at der også er indrapporteret massedødelighed blandt måger ved Jels Nedersø, og at man heller ikke her har kunnet påvise en specifik årsag.
Danmarks Fødevareforskning har ladet forstå, at man gerne vil orienteres om tilsvarende forekomst af dødelighed blandt måger og gerne modtager materiale til undersøgelse.
Men hvad den konkrete sag angår, så sker der ikke mere.
- På baggrund af denne tilbagemelding agter Teknik & Miljø ikke at foretage yderligere i sagen, hedder det fra den kommunale miljømedarbejder Poul Møller, som vi så spurgte, om han troede, at viceborgmesteren var den rette at spørge nærmere om sagen.
- Det kan jeg ikke forestille mig, svarede han og bad om en forklaring.
- Hedder han måske ikke Måwens Jespersen?, spurgte vi og fik en pligtskyldig latter tilbage.

 

Startside | Artikler 2001 | Artikler 2003 | Artikler 2005 | Artikler 2006 | Artikler 2007 | Artikler 2008 | Artikler 2009 | Artikler 2010 | Artikler 2011 | Artikler 2012 | Artikler 2013 | Artikler 2014 | Artikler 2015 | Udklip fra 2016 | Udklip fra scrapbøger

sidst opdateret 26. december 2011