Borgerforeningens start

Startside | Bestyrelsen | Borgerforeningens start | Første medlemsliste | Vedtægter HB | Julebelysning 2011 | Tuborgfonden

23. september 2016

Startside
Kontakt
Borgerforeningen
Arrangementer
Alt om Thulstedhus
Links til lokale sider
Krigen
Carl Juul
Historier
Udvandring
Ringridning i Helbeskov
Gamle billeder
Billeder arrangementer
Billeder af byen-området
Beboere i Helberskov
Avisudklip
Lystfiskeri
Opskrift Brejboller

 

 

En borgerforening begynder sit virke.

Efter krigen, som jo satte et stærkt præg på byen på mange måder, begyndte en gruppe borgere at snakke sammen om, at det kunne være en god ide at oprette en borgerforening, og den blev oprettet i 1946. Dens første opgave var at få etableret gadelys. Det kunne jo lyde meget enkelt, da der var ledningsnet i byen. Men der var materialemangel, så man kunne ikke få lysarmaturer nok. Derfor konstruerede den lokale elektriker nogle armaturer, der var lavet af vandrør og med en pærefatning sat i. Der blev hurtigt samlet midler ind til at betale lysene med, og de blev anbragt på passende steder. Men der skulle jo også betales for lysforbrug, og det medførte en del debat. Det vedtoges nemlig, at den lokale transformatorforening skulle klare den side af sagen, og det var der enkelte, især uden for byområdet, der kviede sig ved, men flertallet var i Helberskov by, og flertallet bestemte.

Den næste opgave var mere omfattende. Alle var enige om, at byen trængte til et forsamlingshus, men det var svært at blive enige om, hvor det skulle bygges, og især hvordan det skulle finansieres. Efter mange diskussioner blev man enige om, at huset skulle opføres på fællesjorden midt i byen ,”Thulsteddammen” + en nabogrund. Thulsteddammen kaldtes den, fordi der ved dammen i mange år havde boet en mand, der blev kaldt Thulsted Poul., Og huset fik navnet ”Thulstedhus”.

Forsamlingshuset kom til at bestå af en gammel tyskerbarak fra Øster Uttrup, der blev skilt ad og samlet igen. Den store sal og scenen blev opstøbt på en stor sokkel for at skaffe loftshøjde, men køkken, entre og lille sal blev hævet, så der førte en stor bred trappe ned til salen. Entreen er senere sænket, så den er i plan med salen. Huset blev indviet i september 1949 og har siden været rammen om adskillige fester, generalforsamlinger, folketingsvalg o.m.a. Det var et stort arbejde at stable et sådant hus på benene, men de fleste af borgerne ydede en stor arbejdsmæssig- og økonomisk indsats, så da arbejdet stod færdigt kunne alle i byen glæde sig over, at det var lykkedes.

 

Startside | Bestyrelsen | Borgerforeningens start | Første medlemsliste | Vedtægter HB | Julebelysning 2011 | Tuborgfonden

sidst opdateret 14. januar 2013