Krigen i Helberskov

 

Startside | Lokal avis 1945 | Niårig beretter | Erik Markussen beretter | Befæstningsanlægget | Obersten gik fri | Mordet der aldrig blev opklaret | Overgivelse drøftet på badehotellet | Danmarks sidste fæstning kapitulerede | Billeder fra krigen | Østhimmerland 1940 - 1945

Startside
Kontakt
Borgerforeningen
Arrangementer
Alt om Thulstedhus
Links til lokale sider
Krigen
Carl Juul
Historier
Udvandring
Ringridning i Helbeskov
Gamle billeder
Billeder arrangementer
Billeder af byen-området
Beboere i Helberskov
Avisudklip
Lystfiskeri
Opskrift Brejboller

 

 

I Helberskov sluttede krigen først d. 10. Maj 1945

Frihedsbudskabet nåede det danske folk d. 4. Maj om aftenen.—Men først d. 10. Maj overgav den sidste afdeling tyskere i Danmark sig.

Stedet var Helberskov, en landsby ved Kattegat-kysten i Hadsund Kommune. Her havde beboerne i besættelsesårene levet side om side med en tysk lyttepost og dens skiftende mandskaber, og lyttepostens kommandant, oberstløjtnant Simon, havde svært ved at tro, hvad der blev fortalt ham d. 4. Maj om aftenen.

Han ville først overgive sig og sin besætning, når der forelå nærmere instruks.

Han og en del af hans folk gravede sig yderligere ned i Bjerget, en høj bakke, der hæver sig over Helberskov By. Og tillod ikke at Helberskovs borgere begyndte at feste, da krigen var forbi.

købmand Frederiksen hejste i sin glæde Dannebrog. Tyskerne savede flagstangen over og truede borgerne med repressalier, hvis de flagede eller på anden måde foretog handlinger, tyskerne kunne opfatte som demonstration.

Og harmen slog for alvor igennem, da en af lodserne på Als Odde, Ib Velling blev fundet skudt på Als Odde, Ib Velling blev fundet skudt på Als Odde ved middagstid, d.6. Maj.

Lokalt var man overbevist om, det var tyskerne på Bjerget, der stod bag. Og der udpegedes to mænd, begge Gestapo-folk.

Lods Velling var skudt ned bagfra. Dræbt af ni skud, heraf otte fra en maskinpistol, affyret på klods hold.

Under Jorden.

Hvad der var gået forud, kan man i dag kun gisne om. Ib Welling var i krigens sidste dage gået ”under jorden” og han følte sig utvivlsomt på den sikre side, da han efter at have hørt frihedsbudskabet d. 4. Maj om aftenen, kom frem fra sit skjul og begav sig med hjemmet på Als Odde.

Her mødte han sine banemænd. Og da han antagelig nægtede at samarbejde, blev sagen afgjort med en maskinpistolsalve. På stedet, hvor lods Velling blev fundet 6. Maj, er rejst en lille, beskeden mindesten.

Frem med 10. Maj forsøgte flere i Helberskovfæstningen at slippe bort. Det lykkedes nogle at kommer over Mariager Fjord i småbåde, men de blev på sydsiden opbragt og beordret tilbage. Bådene blev herefter ødelagt. En nat lykkedes det 14 tyskere at slippe ud; de overgav sig til de danske myndigheder og blev sendt sydpå fra Hadsund.

Omkring 9. Og 10. Maj skønnedes lokalt, at der var godt et halvt hundrede tyskere tilbage på Bjerget.

Det var en oplysning, der blev videregivet til en engelsk panservognsstyrke, som fra Randers var beordret mod Helberskov. Turen blev et sandt triumftog. Englænderne modtoges som helte, og uden at tage mindste notits af tyskerne i deres svært bevogtede fæstning, kørte de fire—fem panservogne ind mod Bjerget.

Englænderne parkerede i den store grusgrav lige under den tyske stilling. Så krøb de ud af vognene, fandt spritapparaterne frem og gav sig til at lave te !!!!

Over dem lå et halvt hundrede tyske soldater med fingrene på aftrækkerne - og nerverne flossede !!!

Ikke ét skud blev løsnet

De lokale holdt sig betænkeligt i baggrunden - men intet skete.

Efter nogen tids stillingskrig og da teen var drukket, gik englændernes leder, den 21 årige løjtnant Phipps, sammen med danske modstandsfolk, tolk og øvrighedspersoner til den tyske lejr og beordrede våbnene nedlagt og afleveret.

Det gik den tyske oberstløjtnant herefter med til. Ikke eet eneste skud løsnedes.

Kl. 14 sattes som frist for aflevering af kåben, mandskabslister, materiel m.v., og det var anseelige mængder, der herefter af tyskerne blev båret ud fra Bjerget.

Der blev ikke truffet afgørelse om mordet på lods Vellling, og da man senere forsøgte at finde oberstløjtnanten mellem de tyske styrker, der passerede grænsen, var han sporløst forsvundet. Givetvis slap han igennem med ændret udseende eller i anden uniform.

Også englændernes tilbagetur mod Randers blev et triumftog. Da roen igen havde lagt sig over Helberskov, diskede beboerne op for de engelske Tommyér med smørrebrød og lækkerier, og i Hadsund var gaderne et menneskehav, da panserkøretøjerne kom igennem hen på aftenen.

Tyskerne på Bjerget var i kamp ved flere lejligheder. I marts 1945 passerede 60 - 80 allierede fly lavt over området - og det kom til skydning. Flyene var på vej mod en tysk konvoj i Kattegat og på hjemturen udviklede skydningen sig.

Fæstningen på Bjerget fik ”et pulver”, og mindst én tysker såredes alvorligt. Huse bar mærker af skydningen, og den en vinge på Als Mølle ødelagdes af en granat.

På udturen mod Kattegat var flyene kommet ind over Hadsund - broen - men den tyske vagt åbnede ikke ild !!

 

 

 

Startside | Lokal avis 1945 | Niårig beretter | Erik Markussen beretter | Befæstningsanlægget | Obersten gik fri | Mordet der aldrig blev opklaret | Overgivelse drøftet på badehotellet | Danmarks sidste fæstning kapitulerede | Billeder fra krigen | Østhimmerland 1940 - 1945

Dette sted blev sidst opdateret 14. januar 2013